Om Karl Philip

Om Karl Philip

I ett litet radhus vid Svaneholm är jag uppvuxen tillsammans med mina föräldrar och min syster. Jag gick hela min grundskoletid på Västervångsskolan. Under slutet av min grundskoletid blev jag allt mer intresserad av samhällsfrågor och politik. Då var jag intresserad av de frågor som berörde mig och min vardag, utbildningsfrågorna.

När det blev tid att välja gymnasium ville jag stanna i staden, då föll valet på Allvar Gullstrand och naturvetenskapsprogrammet. Under mitt första gymnasieår vald till ordförande för elevkåren. Genom engagerade lärare fick jag upp ett starkt intresse för miljöfrågorna, vilket är en av anledningarna till att jag idag sitter i miljönämnden. Det var även under min gymnasietid som jag gick med i Liberala Ungdomsförbundet.

Idag studerar jag Politices kandidatprogram vid Lunds Universitet. Parallellt med mina studier är jag ordförande för Liberala Ungdomsförbundet i Skåne och sitter som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige och miljönämnden.