En politik för att bidra

Att försörja sig själv ger möjligheten att bestämma över sitt liv. Murarna in på arbetsmarknaden måste sänkas och det måste löna sig att arbeta. Man ska bidra, inte gå på bidrag. Därför behövs arbetsförmedlingen avskaffas, startjobb införas och bidragssystemet utvärderas.

En offensiv bostadspolitik

Hundra tusentals är fast i bostadsköer som fortsätter att växa är det tydligt att Sverige behöver en ny bostadspolitik. Den svenska bostadsmarknaden ska vara en nyckel för individer att uppfylla sina drömmar, inte ett hinder, därför behövs en sänkt flyttskatt och en friare hyressättning.

En politik för hållbarhet

Kommande generationer ska ha samma möjligheter att forma sina liv som vår generation. En liberal politik måste därför byggas på hållbarhet. Vi måste fortsätta att välkomna nya innovationer samtidigt som vi förklarar varför en generell koldioxidskatt är en viktig del av en ny skattereform.

Hem